شامپو ضد ریزش پن تین 400 میل PANTENE HAIR FALL

شامپو ضد ریزش پن تین PANTENE ANTI HAIR FALL

شامپو ضد ریزش پن تین حاوی فرمول تغذیه کننده کامل پنتین پرو وی است که با سیستم ترمیم کراتین غنی شده است

این فرمول به تغذیه کامل از ریشه تا نوک مو کمک می کند و موجب کاهش ریزش مو ناشی از شکستگی تا 95 درصد می شود

پنتن
خانم ها و آقایان
400 میل
سر
انواع مو
5625601595487096
سازمان غذا و دارو